Sodelovanje s starši

Roditeljski sestanki (3x)

1. roditeljski sestanek – 1. šolski dan (1. september 2020) – sprejem prvošolke z dramsko igrico, razdelitev in predstavitev delovnih zvezkov, predstavitev ciljev po predmetih, prevozi, aktualna tematika,…

2. roditeljski sestanek (14. september 2020) – sprejem letnega delovnega načrta šole, volitve v svet staršev, aktualna tematika.

3. roditeljski sestanek (11. februarja 2021) – aktualna tematika.

 

Pogovorne ure

Mesečne pogovorne ure so ob četrtkih od 14.30 ure do 16.00 oz. po dogovoru. Datumi mesečnih pogovornih ur so naslednji:

  1. oktober 2020,
  2. november 2020,
  3. december 2020,
  4. januar 2021,
  5. marec 2021,
  6. april 2021,
  7. maj 2021

Tedenske pogovorne ure za starše:

V oddelku 1., 2. in 3. razreda  – torek, 10.15 do 11.00.

V oddelku 4. in 5. razreda – torek, 11.00 – 11.45.

Predavanje

Centralna šola v Železnikih vsako leto organizira predavanje v predavalnici šole na katerega s pisnim vabilom povabimo tudi starše naših otrok.

Srečanje s starši ob šolskih prireditvah in sodelovanje s krajevnimi in drugimi organizacijami

Glede na dane razmere bo naše srečevanje s starši letos drugačno. Prilagodili se bomo razmeram in priporočilo vodstva šole in NIJZ, ter ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Proslav za kraj ne bomo izvajali zaradi prepovedi druženja.

 

Predstavnici  za svet staršev

1., 2. in 3. razred – ga. Tina Jemec

  1. in 5. razred – ga. Andreja Ambrožič
Dostopnost