Dejavnosti

Jutranje varstvo vozačev

Martina Peternelj

Damjana Podobnik
(menjaje)

6:45 – 7:30 (ponedeljek, torek, sreda, petek)

6:45 –  9:00 (četrtek)

 

Podaljšano bivanje Branka Peternelj

12:40 – 15:00 (ponedeljek, torek, sreda, četrtek)

11:50 – 15:00 (petek)

 

NAČRT DEJAVNOSTI IZVEN POUKA – Interesne dejavnosti

datum ura interesna dejavnost učitelj razred število ur
ponedeljek 5. ura pevski zbor Martina Peternelj 1. – 5. razreda 38 ur
torek 5. ura ročna dela Martina Peternelj 1. – 4. razreda 20 ur
torek 5. ura dramski krožek Martina Peternelj 1. – 4. razreda 10 ur
četrtek predura in 1. ura čipkarska šola Irena Benedičič 1. – 5. razreda 70 ur
petek predura šport za sprostitev Martina Peternelj 1. – 3 razreda 15 ur
sreda 5. ura šport za sprostitev Damjana Podobnik 4. in 5. razred 20 ur
sreda 5. ura

umetnost

 

Damjana Podobnik 4. in 5. razred 15 ur

Ročna dela in dramski krožek se ob torkih izmenjujeta.
Umetnost in šport za sprostitev se izmenjujeta ob sredah.

 

Čipkarska šola

Čipkarsko šolo obiskuje 8 učencev (5 deklic, 3 dečki), ki spoznavajo spretnost naših babic. Vse izdelke, ki jih naredijo v šolskem letu, v septembru naslednje šolsko leto odnesejo domov.

Otroci potrebujejo punkelj, 7 parov klekeljnov, košarico, bucike in kvačko (glej spletno stran čipkarske šole).

 

Vključevanje na tekmovanje in sodelovanje na natečajih

Sodelujemo v bralni znački, eko bralni znački, angleški bralni znački, Cici veseli šoli, Računanje je igra, Športni znački Zlati  sonček in Krpan,, tekmujemo za Cankarjevo priznanje, v matematičnem tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru, na likovnih natečajih ter v raznih zbiralnih akcijah.

 

 

 

 

 

Dostopnost