Dejavnosti

Jutranje varstvo vozačev Martina Peternelj 6.30 – 7.30

 

Podaljšano bivanje Branka Peternelj 12.40 – 15.00 (ostale dneve)
11.50 – 15.00 (torek)

 

NAČRT DEJAVNOSTI IZVEN POUKA – Interesne dejavnosti

datum ura interesna dejavnost učitelj razred število ur
četrtek 5. ura šport za sprostitev Branka Peternelj 1.    – 5. razred 35 ur
petek predura pevski zbor Martina Peternelj 1. – 5. razreda 38 ur
petek 5. ura Ročna dela
ali dramski krožek
Branka Peternelj 1. do 5. razred 20 ur
oz.
10 ur

 

Vključevanje na tekmovanje in sodelovanje na natečajih

Sodelujemo v bralni znački, eko bralni znački, angleški bralni znački, Cici veseli šoli, Računanje je igra, Športni znački Zlati  sonček in Krpan, tekmujemo za Cankarjevo priznanje, v matematičnem tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru, na likovnih natečajih ter v raznih zbiralnih akcijah.

 

 

 

 

 

Dostopnost