Dejavnosti

 Varstvo vozačev pred poukom Martina Peternelj
Damjana Podobnik
(menjaje)
6:40 – 7:30 (ponedeljek, torek, sreda, petek)
6:40 –  9:00 (četrtek)

 

 Varstvo vozačev po pouku
Martina Peternelj
Damjana Podobnik
(menjaje)
12:40 – 13:30 (ponedeljek, torek, sreda, četrtek)
12:40 – 14:20 (petek)

 

NAČRT DEJAVNOSTI IZVEN POUKA – Interesne dejavnosti

Čas ID Vodja Število ur na teden /letno Št. učencev
ponedeljek – predura
(7.30 – 8.15)
Pevski zbor Martina Peternelj 1/38 14
1. – 5. razred
torek – predura
(7.30 – 8.15)
Ročna dela Martina Peternelj 1/20 11
1. – 4. razred
petek – predura
(7.30 – 8.15)
Umetnost Damjana Podobnik 1/15 5
4. in 5. razred
četrtek – predura  in 1. ura
(7.30 – 9.00)
Čipkarska šola Irena Benedičič 2/70 8
1. – 5. razred
petek – predura
(7.30 – 8.15)
Šport za sprostitev

Damjana Podobnik,

Martina Peternelj

20 ur letno

 

15 ur letno

           vsi
petek – predura
(7.30 – 8.15)
Dramski krožek Martina Peternelj 10 ur letno 9
1. – 3. razred

 

Čipkarska šola

Čipkarsko šolo obiskuje 8 učencev (5 deklic, 3 deklice), ki spoznavajo spretnost naših babic.  Vse izdelke, ki jih naredijo v šolskem letu, v septembru naslednje šolsko leto odnesejo domov.

Otroci potrebujejo punkelj, 7 parov klekeljnov, košarico, bucike in kvačko (glej spletno stran čipkarske šole).

 

Vključevanje na tekmovanje in sodelovanje na natečajih

Sodelujemo v bralni znački, eko bralni znački, angleški bralni znački, Cici veseli šoli, Računanje je igra, Športni znački Zlati  sonček in Krpan,, tekmujemo za Cankarjevo priznanje, v matematičnem tekmovanju Mednarodni matematični Kenguru, na likovnih natečajih ter v raznih zbiralnih akcijah.