Sodelovanje s starši

  1. a) Roditeljski sestanki (3x)

1. šolski dan (2. september 2019) – sprejem prvošolčkov z dramsko igrico, razdelitev in predstavitev delovnih zvezkov, prevozi, aktualna tematika,…

19. september 2019 – sprejem letnega delovnega načrta šole, volitve v svet staršev, aktualna tematika. Prisotni so učitelji, ki poučujejo na podružnici, ter gospod ravnatelj.

13. februar 2020 –  aktualna tematika

 

b) Pogovorne ure Mesečne pogovorne ure so ob četrtkih od 14.30 ure do 16.00. Datumi mesečnih pogovornih ur so naslednji:

  • 3. oktober 2019,
  • 14. november 2019,
  • 12. december 2019,
  • 16. januar 2020,
  • 19. marec 2020,
  • 16. april 2020,
  • 14. maj 2020

Tedenske pogovorne ure za starše:

V oddelku 1., 2. in 3. razreda  – torek, 10.15 do 11.00.

V oddelku 4. in 5. razreda – torek, 11.00 – 11.45.

 

c) Predavanje

Centralna šola v Železnikih vsako leto organizira predavanje v predavalnici šole na katerega s pisnim vabilom povabimo tudi starše naših otrok.

č) Srečanje s starši ob šolskih prireditvah in sodelovanje s krajevnimi in drugimi organizacijami

– prvo naše srečanje je že prvi šolski dan, ko za naše prvošolce pripravimo kratek kulturni program in pogostitev,

– proslava – obdaruje nas dedek Mraz (šolska dvorana – 21. december 2019 ob 15. uri) in proslava – Dan žena oz. materinski dan- (šolska dvorana – 7. marec 2020 ob 15. uri).Ker sta obe proslavi za kraj za nas delovni soboti, so se starši soglasno z anonimnim anketnim vprašalnikom strinjali, da ju kot kulturni dan vpišemo na 24. december in so otroci ta dan prosti.

 

d) Vključevanje staršev v različne dejavnosti

– pohodi, športni dnevi, delavnice, srečanja, odprte učne ure… (odvisno od pripravljenosti staršev). Starši bodočih prvošolcev bodo konec šolskega leta vabljeni na odprto učno uro s prikazom dela v 1. razredu.

 

e) Predstavniki za svet staršev:

1., 2. in 3. razred – ga. Tina Jemec

4. in 5. razred – ga. Branka Peternelj